Qidirish

2022-yilda (Byudjet mablag‘lari bo‘yicha tasdiqlangan yillik reja va uning ijrosi to‘g‘risida ma’lumot)