Qidirish

2024-yilda (Byudjetdan tashqari mablag‘lari bo‘yicha tasdiqlangan yillik reja va uning ijrosi to‘g‘risida ma’lumot)