Qidirish

Eksport mahsulotlari

Naʼmatak

Ma `lumot


YANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2,5 doll. USD

Buimadoron

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf

CALIBRATION kalibrlanmagan

SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2,5 doll. USD

Ittikanak

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Limon oʼti

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 1,5 doll. USD

Oshqovoq

Ma `lumot


O'RIM DAVRI avgust-dekabr


KALIBRLASH 18-40 sm 5-12 kg


20 kg lik karton qutilar


NARXLARI 0,20 doll. USD

Qizil dulana

Ma `lumot


YANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf

CALIBRATION kalibrlanmagan

SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Dastarbosh

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Qalampir yalpiz

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Gazandaoʼti

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Аsal

Ma `lumot


YANGI HOSIL Sentyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


QADOQLASH 50 kg bochka


NARXLARI 6 doll. USD

Tirnoqgul

Ma `lumot


YANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%

20 kg lik sumkalar

NARXLARI 5 doll. USD

Dalachoy

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalarNARXLARI 2 doll. USD

Kiyik oʼti

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalarNARXLARI 2,5 doll. USD

Аrslonquyruq

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2,5 doll. USD

Аrslonquyruq

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


KALIBRLASH +4-3 mm, 3-2 mm; kalibrlanmagan


SIFAT Namlik: 7% Nopoklik: 0,5%


50 kg lik sumkalar


NARXLARI 1 doll. USD

Mavrak

Ma `lumot


YANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Sachratqi

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Togʼrayxon

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Аlqor

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 1,5 doll. USD

Noʼxat

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


KALIBRLASH +9-8 mm; 8-6 mm; kalibrlanmagan

SIFAT Namlik: 7% Nopoklik: 0,5%

50 kg lik sumkalarNARXLARI 1,5 doll. USD

Shirinmiya, qizilmiya

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabrBAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


КАЧЕСТВО Экстракт: SIFATLI


Ekstrakt: Namlik: 0% Nopoklik: 0,5% Qizilmiya: > 25% Boshqalar: Namlik: 12% Nopoklik: 0,5% Qizilmiya: > 3,5%


QO'DLASH 20 kg qo'sh qop / 20 pp qop presslangan


NARXLARI 1,5 doll. USD

Аndiz ildizi

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 1 doll. USD

Oʼlmas oʼt ( Samarqand boʼznochi)

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalarNARXLARI 2 doll. USD

Shuvoq

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalarNARXLARI 2 doll. USD

Sorgo supurgisi

Ma `lumot


YANGI HOSIL Sentyabr


BAHOLASH 


PAKET


NARXLARI 1,5 doll. USD

Naʼmatak

Ma `lumot


YANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2,5 doll. USD

Boʼymadoron

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2,5 doll. USD

Ittikanak

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Limon oʼti

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalarNARXLARI 1,5 doll. USD

Oshqovoq

Ma `lumot


O'RIM DAVRI avgust-dekabr


KALIBRLASH 18-40 sm 5-12 kg


20 kg lik karton qutilar


NARXLARI 0,20 doll. US

Qizil doʼlana

Ma `lumot


YANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Dastarbosh

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Qalampir yalpiz

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Gazandaoʼti

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Аsal

Ma `lumot


YANGI HOSIL Sentyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


QO'DLASH 50 kg.li bochkalar


NARXLARI 5 doll. US

Tirnoqgul

Ma `lumot


YANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalarNARXLARI 5 doll. USD

Dalachoy

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Kiyik oʼti

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2,5 doll. USD

Аrslonquyruq

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2,5 doll. USD

Аrslonquyruq

Ma `lumotYANGI HOSIL SentyabrBAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


KALIBRLASH +4-3 mm, 3-2 mm; kalibrlanmagan


SIFAT Namlik: 7% Nopoklik: 0,5%


QO'DLASH 50 kg.li sumkalar


NARXLARI 1 doll. US

Mavrak

Ma `lumot


YANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Sachratqi

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 1,5 doll. USD

Togʼrayxon

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalarNARXLARI 2 doll. USD

Аlqor

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 1,5 doll. US

Noʼxat

Ma `lumotYANGI HOSIL SentyabrBAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


KALIBRLASH +9-8 mm; 8-6 mm; kalibrlanmagan


SIFAT Namlik: 7% Nopoklik: 0,5%


QO'DLASH 50 kg.li sumkalarNARXLARI 1,5 doll. US

Shirinmiya,qizilmiya

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabrBAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmagan


SIFATLI Ekstrakt: Namlik: 0% Nopoklik: 0,5% Qizilmiya: > 25% Boshqalar: Namlik: 12% Nopoklik: 0,5% Qizilmiya: > 3,5%


QO'DLASH 20 kg qo'sh qop / 20 pp qop presslangan


NARXLARI 1,5 doll. USD

Аndiz ildizi

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 1 doll. USD

Oʼlmas oʼt ( Samarqand boʼznochi)

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Shuvoq

Ma `lumotYANGI HOSIL Sentyabr-noyabr


BAHOLASH Yuqori daraja; O'rta daraja; Uchinchi sinf


CALIBRATION kalibrlanmaganSIFAT namligi: 0%


20 kg lik sumkalar


NARXLARI 2 doll. USD

Sorgo supurgisi

Ma `lumot


YANGI HOSIL Sentyabr


BAHOLASH 


PAKET


NARXLARI 1,5 doll. US