Qidirish

O‘rmon xo‘jaligi agentligining korrupsiya haqida xabar berishga mo‘ljallangan aloka kanallari to‘g‘risida ma'lumot