Search

Republic of Karakalpakstan


Name of forestry enterprise

Director

Work phone

Email

Official website

1

Forestry Agency of the Republic of Karakalpakstan

Aminov Oybek Bakhtiyorovich

+998 61 2292033

qqr@urmon.uz

qqr-urmon.uz

2

Bozatov State Forestry Enterprise

Dzhamalov Kuvatbai Kadyrbaevich

+99899-682-81-16

buzatov@urmon.uz

buzatov-urmon.uz

3

Karaozak State Forestry Enterprise

Akimniyazov Ibragim Amidullaevich

+998 61 4655246

qarauzak@urmon.uz

qarauzak-urmon.uz

4

Muynak State Forestry Enterprise

Auezov Farhad Kiyatbaevich

+998 61 3221018

muynoq@urmon.uz

muynoq-urmon.uz

5

Nukus State Forestry Enterprise

Nurabullaev Bakhadir Madremovich

+99895-066-75-75

nukus@urmon.uz

nukus-urmon.uz

6

Takhtakupir State Forestry Enterprise

Turdibaev Bazarbay Keolimzhaevich

+998 61 3660030

taxtakupir@urmon.uz

taxtakupir-urmon.uz

7

Turtkol State Forestry Enterprise

Saburov Azamat Kabulovich

+998 61 5330354

turtkul@urmon.uz

turtkul-urmon.uz

8

State Forestry Chimboy

Nazarimbetov Umbet Alimbetovich

+998 61 4440065

chimboy@urmon.uz

chimboy-urmon.uz

9

Ellikkala State Forestry

Alimov Muzaffar Setmamatovich

+99 55 101-91-74

ellikqala@urmon.uz 

 ellikqala-urmon.uz

10

Xujayli State Forestry

Kamalov Quo'anishbay Tursinbaevich

+998 61 5562062

xujeyli@urmon.uz

xujeyli-urmon.uz

11

Beruniy State Forestry

Koshimbetov Rasul Kamiljanovich

+998 61 5242037

beruniy@urmon.uz

beruniy-urmon.uz

12

Kipchak State Forestry

Toraev Yerkinboy Ismailovich


+99897-505-81-88

qipchoq@urmon.uz

kipchak-urmon.uz

13

Nukus specialized state forestry

Aspetullaev Arislanbai Otarbaevich

+998 94 9006668

nukusmaxsus@urmon.uz

nukus-maxsus.uz

14

Shumanay specialized state forestry

Kalmuratov Zaripbai Seydanovich

+998 90 5926953

shumanay@urmon.uz

shumanay-urmon.uz

15

Konlikol specialized state forestry

Ametov Berdakh Maksetbaevich

+998 93 2004066

qonlikol@urmon.uz

qonlikol-urmon.uz